Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  türkce 2/1
 
4.SINIF DEĞERLENDİRME 4.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME -2- SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI

4. Sınıf DeğerLendirme

türkçe 2/1

Adı Soyadı:………………………………………                                                   Aldığı Puan: …………………

4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ    2. DÖNEM 1. YAZILI DEĞERLENDİRME SORULARI

AİLESİNİ ARAYAN KARDAN ADAM

        O gün, yılın ilk karı yağmıştı. Narlıköy’ün çocukları hemen toplanıp, kendilerine kömür gözlü, havuç burunlu, sevimli bir kardan adam yaptılar. Bütün gün neşe içinde kartopuna tutup, oynadılar. 

         Çocukların sevinçli hali kardan adamın da çok hoşuna gitmişti. Onların çevresinde koşup oynaması bir anda kardan adamı da canlandırmış gibiydi. Öyle ki, karanlık bastırıp da çocuklar evlerine çekilince pek hüzünlendi. Kendisini çok yalnız hissetti. Öylesine üzüldü, öylesine üzüldü ki, neredeyse buzdan kalbi “Çıt!” diye kırılacaktı. Sonra, “Belki de onları yeniden görebilirim,” diye düşündü. Yavaşça yeniden doğrulup, en yakınındaki evin penceresine yaklaştı. İçeride çıtır çıtır yanan soba, camları iyice buğulamıştı. Yine de annenin küçük toprak taslara buharı tüten, sıcacık çorba doldurduğu görülebiliyordu. Baba, sobanın ağzına kürek kürek kömür atıyordu. Çocukların neşesine de diyecek yoktu. Bir yandan buharı tüten çorbaya kaşık sallarken, bir yandan da o gün okulda olanları anlatıyorlardı.                                            

         Kardan adam üzüntüyle içini çekti. Kendisinin hiç evi, ailesi olmamıştı. Nasıl olsun? Günübirlik yaşıyordu zaten. Üstelik şu sevimli afacanlar olmasa ayaklar altında ezilen bir tutam kardan başka bir şey olmayacaktı. Hele şu Güneş yüzünü birazcık gösterse, yaşamının o anda son bulacağını biliyordu.

( Aşağıdaki soruları parçaya göre yanıtlayınız.)

1. Olay ne zaman yaşanmıştır?

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

2. Olay nerede yaşanmıştır?

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..

 

3. Çocuklar nasıl bir kardan adam yaptılar?

 

…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…….

 

4. Kardan adamın hoşuna giden nedir?

 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

 

5. Kardan adam camdan içeri baktığında baba ne yapıyordu?................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

 

6. Tabloyu verilen sözcüklerin durumlarına göre doldurunuz

sözcük

Yalın h.

-i  hali

-e  hali

-de  hali 

-den  hali

üzümü

 

 

 

 

 

arabadan

 

 

 

 

 

odunu

 

 

 

 

 

adaya

 

 

 

 

 

 

7.  Büyük  ünlü(sesli)  kuralına  uyan  sözcükleri  işaretleyiniz.

Sopa

Bardak

Avize

Atlet

viraj

İşaret

Marifet

Meşale

Cezve

Fener

 

 

Ağlamaz –   oynamaz –  testisi - kargayı

8.  Aşağıdaki atasözlerini yukarıda verilen sözcüklerle tamamlayınız.

“ İki cambaz bir ipte ……………………………… .”                      “ Kendi düşen ………………………………….. . ”

“ Besle ……………………….……. oysun gözünü.”                     “ Su …………………………… su yolunda kırılır. “

 

9. Aşağıdaki tümcelerdeki yazım yanlışlarını düzeltip, uygun noktalama işaretlerini koyarak önüne yazınız.  

 

yazın ürgübe gidecek mi siniz ……………………………………………………….……………………………………

 

 

bu resme bakmakdan hic usanmadı !.....................................................................................................................

 

 

 10. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “sevinç” kavramıyla ilgili değildir?

            A) Ağzı kulaklarına varmak                               

             B) Havalara uçmak

            C) Gözlerinin içi gülmek                                          

             D) Gözleri dönmek

 

11. Aşağıdaki cümleleri en anlamlı bir şekilde tamlayan kelime üçlüsü hangisidir?

            Babam, uzak köylerden bir  ...  almıştı. Başka atlara uymaz, ayrı dolaşır ve yasak yerlerde ...  Sonra geceleyin kendi kendine ... dönerdi.

            A) tay – dolaşırdı – ahıra                                  

             B) kuzu – gezerdi – sürüye                 

            C) hayvan – gezinirdi – köye                           

            D) at – otlardı – eve

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

            A) paragraf                   B) nokta                

             C) virgül                      D) ünlem

 

13. Hangi  cümlede varlığın  özelliğini  niteleyen  bir  kelime (sıfat)  vardır?

          A) Baba , bana  para  verir  misin?            

          B) Yeşil  elma  sever  misiniz?  

          C) Okumayı  hala  öğrenemedi.                 

          D)  Onlar  Antalya’ya  taşınmışlar.

 

14. Un-ekmek  arasındaki  ilişkinin  benzeri  hangi  seçenekte  de  vardır?

     A) kuru  fasulye-pilav      

     B) ev-çatı    

     C) toprak-testi      

     D) anten-televizyon

 

15. Hangi  cümlede  küçümseme-alay  etme  duygusu  vardır?

     A) Kim  üzmüş  benim  güzel  yavrumu?

     B) Anneciğim  sen  yürüyemezsin,evinde  otur.

     C) Bak  sen  şuna,büyümüşte  bize  akıl  veriyor.

     D) Nerede  yaşlı  birisini  görsem  içim  acır.

 

16. Hangi  cümlede  sebep-sonuç  ilişkisi  yoktur?

     A) Sen  gelsen  de  gelmesen  de  ben  gidiyorum.

     B) Bir  daha  annenin  evine  gidersen  arkandan  gelmeyeceğim.

     C) İnadın  yüzünden  senden  nefret  ediyorum.

     D) Alay  edilince  fena  bozuldu.

  

17.“Açık” sözcüğü hangisinde ön ad (Sıfat) görevindedir?

   A) Bu yıl bütçemiz açık verdi.

   B) Pencere açık, kapatınız.

   C) Her şeyi açık açık anlattı.

   D) Açık havada şemsiye taşınır mı?

18.Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin aldığı ek kesme işareti ile ayrılmaz?

A) İzmirli                        B) Ereni  

C) Ankaraya                  D) Gözdenin

 

19.Cuma günü sınıfça tiyatroya gideceğiz.” tümcesinde yapılan işi bildiren  sözcük hangisidir?

   A) Sınıfça                          B) Gideceğiz    

   C) Sinemaya                     D) Cuma

 

20. Hoş sohbetli, ak yürekli Fatma Teyze’nin insanlıkta üstüne yokmuş.” Tümcesindeki “ak” sözcüğünün yerine hangi sözcük kullanılabilir?

     A) Beyaz                            B) Temiz   

     C) Yaşlı                              D) Kötü

 

21. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna

–i” eki getirilirse yeni bir sözcük türemiş olur?

     A) Okul                               B) Defter    

     C) Yer                                 D) Yaz

 

22. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına aykırı değildir?

    A) Traktör – okurken              

    B) Mavimtrak – kırmızı

    C)  Masmavi – bahçeler      

     D) İyice – özdeyiş

 

23. “sıcak- çok -sert-dar” sözcüklerinin karşıt anlamlıları sırayla hangisinde doğru verilmiştir?

    A) az-geniş-sığ-yumuşak 

    B) sığ-bol-katı-geniş

    C) soğuk-az-yumuşak-geniş 

    D) yumuşak-sığ-az-geniş

 

24. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?

     A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

     B) Ak akçe kara gün içindir.

     C) Ayağını yorganına göre uzat.

     D) Damlaya damlaya göl olur.

 

25. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi aldığı ekle yeni bir anlam kazanmıştır?

         A) çizgi                        B) okulda           

         C) serçe                      D) çantalar

 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=