Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  4. sınıf DegerLendirme
 
4.SINIF DEĞERLENDİRME 4.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME -2- SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI

4. Sınıf DeğerLendirme

fen 2/1 değerlendirme

ADI VE SOYADI:........................................                                                             NOTU: …………………. 

GÜZELORDU İLKÖĞRETİM OKULU

4. SINIF 2.DÖNEM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 1. DEĞERLENDİRME SINAVI

 

1.    Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutunun içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız.(10 PUAN)

megafon -   güneş -  edison – ışık kirliliği – boşlukta – ışığa - doğal – yapay -  yansıma - ses kirliliği – ampul

 

 

 

 • Ampul ……………………………. tarafından bulunmuştur.

 

 • Cisimleri görebilmemiz için   ………………………  ihtiyaç vardır.

 

 • Işık ışınlarının parlak bir yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirmesine……….……….….denir.

 

 • Ses…………………………….. yayılmaz.

 

 • Teknolojik bir ürün olan ………………….….. bulunduğumuz ortamı aydınlatarak insanların yaşamını kolaylaştırır.

 

 • Güneş, yıldızlar, ateş böceği  …..…………………… ışık kaynağı, ampul,  gaz lambası, flüoresan  ………………………....…  ışık kaynaklarıdır. 

 

 • ……………………………………. işitme kaybına neden olabilir.

 

 • …………………………..  en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.

 

 • …………………….….sesin şiddetini arttıran bir alettir.

 

 • Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yön ve zamanda ışığın fazla ve gereksiz kullanılmasına ………………..………………….……  denir.

 

2.    Aşağıdaki anlatımlar doğru ise yay ayraç içine “D” yanlış ise “Y” koyunuz. (10 PUAN)

 • (  …  ) Cisimler titreşim sonucu ses oluşturur.
 • (  …  ) Işık bir enerjidir.
 • (  …  ) Ateş böceği yapay ışık kaynağı olarak bilinir.
 • (  …  ) Sesin bir yüzeye çarpıp yön değiştirmesine yansıma denir.
 • (  …. )  Taşıt sesleri yapay ses kaynağıdır.
 • (  …  )  Ampul Edison tarafından bulunmuştur.
 • (  …. ) Ay bir ışık kaynağıdır.
 • (  …  ) Görebilmek için ışığa ihtiyaç duyarız.
 • (  …  )  Ses bir enerji türüdür.
 • (  …  ) Görme olayının gerçekleşmesi için ışık gerekli değildir.

 

3.    Işık kaynakları çeşitlerin yazarak üçer tane örnek yazınız.(10 PUAN)

      a)………………………………………               b)    ……..

 

     1- ………………………………..                              1- ……….

 

     2- ……………………………….                             2-…………….

 

           3- ……………………………….                              3-……………

 

4.    Sesin  nasıl oluşur ve yayılır? (10  PUAN)

 

………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………

 

       ………………………………………………………………………………………...


 

5.    "Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması .................dir." tümcesini hangi seçenekteki sözcük tamamlar?

        A) Işık kirliliği                B) Ses kirliliği
        C) Su kirliliği                 D) Hava kirliliği

 

6.    Evlerimizde kullandığımız ampuller hangi özelliklere sahip olmalıdır?

     A) Tasarruflu olmalı ve kolay bulunabilmeli.
    B) Parlak ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
     C) Sönük ışık yaymalı ve kolay bulunabilmeli.
     D) Sönük ışık yaymalı ve tasarruflu olmalı.

7.   

I   Işığın yönü yukarı doğru olmalı
II  Işığın yönü yanlara ve aşağı doğru olmalı
III Işığın yönü aşağı doğru olmalı

Yukarıdaki aydınlatmalardan hangisi yada hangileri doğrudur?

          A)  I, II ve III                         B)  I – II

          C)  I – III                               D)  Yalnız II

 

8.    Aydınlatılmış cisim ışık kaynağı olmayıp ışık kaynağından aldığı ışığı yansıtır. Aşağıdakilerden hangisi aydınlatılmış cisimdir?

          A)Güneş                    B)Ampul        

          C)Ay                            D)Flüoresan

 

9.    Selim : “Ay, sadece geceleri Dünya etrafında dolanır.”

      Mert: “Geceleri, Ay’ın ışık kaynağı olduğunu  anlarız.”

        Yaren: “Pencereden baktığımda, Ay’ı ben her gece görebilirim

        Eren : “Ay aslında bir ışık kaynağı

değildir, Güneş’ten aldığı ışığı yansıtır.”

   Aynı gruptaki dört arkadaşın Ay ile ilgili ifadelerinden hangisi doğru bilgi içerir?

  A) Selim                              B) Mert

  C) Yaren                              D) Eren

 

10.              • Gece maçları için stadyumlar

               aydınlatılır.

               • Şoförler önlerini görebilmek için   

                 geceleri arabanın farlarını yakar.

    Yukarıdaki ifadeler, aşağıdaki bilgilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?

A) Doğal ışık kaynakları sürekli ışık yayabilir.

B) Cisimleri görebilmek için ışık gerekir.

C) Fazla ışık insanlar için rahatsız edicidir.

D) Kuvvetli ışık yayan varlıklara çıplak gözle bakmak tehlikelidir.

11.    Aşağıdakilerden hangisi sıcak  ışık kaynağı değildir?

              A) Flüoresan                 B) Güneş

       C) Mum                           D) Ampul

 

12.              Yüksek binaların, camilerin, kulelerin üstlerinde yanıp sönen renkli ışıklar bulunur.

     Bu ışıkların bulunma nedenini aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olarak açıklamıştır?   
A) Uçak ve helikopterlerin yollarını bulmaları için.
B) Uçak ve helikopterlerin çarpmaması için.
C) Daha gösterişli ve süslü olsun diye
D) Bu yerler daha güzel görünsün diye.      

 

13.       I. Ampul bir ışık kaynağıdır.

               II. Işık bir enerji türüdür.

              III. Uygun aydınlatma, ışık kirliliğini önler.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A)Yalnız I                                B) I ve II

C) II ve III                                D) I, II ve III

14.     * Gök gürültüsü

         * Ağlayan bebek

         * Çatmakta olan radyonun hoparlörü

         * Ötmekte olan bir kuş

         * Üstüne kaşıkla vurulan teneke kutu

         * Şelaleden akan su

Yukarıda bazı ses kaynakları verilmiştir. Bu kaynaklardan kaç tanesi doğal ses kaynağıdır?

            A) 5                               B)  4           

             C) 3                            D)  2

 

15.    Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski bir aydınlatma aracıdır?

         A) ampul                      B) flüoresan     

         C) meşale                    D) gaz lambası

 

16.    Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?

          A) El feneri             B) Mum
          C) Güneş               D) Tasarruf ampulü

 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=