Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  soyalbilgiler 2/1
 
4.SINIF DEĞERLENDİRME 4.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME -2- SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI

4. Sınıf DeğerLendirme

  sosyal bilgiler 2/1

ADI SOYADI:……………………………………………                                                    NOTU:………………

 

2007–2008 ÖĞRETİM YILI

GÜZELORDU İLKÖĞRETİM  OKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ     4 .SINIF

2. DÖNEM  1. YAZILI SORULARI

 

1. Boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. (10 PUAN)

Liste – tüketici –Türk standartları enstitüsü – üretim – son kullanma – Tüketiciyi Koruma – beslenme – barınma – giyinme – yedi – TSE – hak ve sorumluluklarını - bütçemize

 • Harcamalarımızı…………………..uygun olarak yapmalıyız.

 

 • Standartlara uygun üretilmiş mallarda ………… damgası bulunur.

 

 • Satıcı bozuk çıkan malı değiştirmese......................................................Derneğine başvurmalıyız.
 • Besin maddelerini alırken ………………ve ………………….tarihlerine dikkat etmeliyiz.

 

 • Aldığımız bir ürünü …………..gün içinde iade etme hakkımız vardır.

 

 • ……………., ………………., ……………… temel ihtiyaçlarımızdır.

 

 • Ülkemizde ürünlerin standartlara uygunluğunu denetlemek için ………………………………..… kurumu oluşturulmuştur.
 • Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan  kimselere ……………….. denir.

 

 • Alışverişten önce mutlaka  ………………………… yapmalıyız.

 

 • Bilinçli bir tüketici   …………………………………………… bilir.

 

2. Doğru olanları ( D ), yanlış olanları ( Y ) harfini ile işaretleyiniz.. (10 PUAN)

 • (    ) Bir ürünü alırken kaliteli olmasına değil ucuz olmasına bakmalıyız.          
 • (    ) İnsanlar beslenme ve giyinme ile ilgili ihtiyaçlarına öncelik tanımalıdır.
 • (    ) Sinemaya gitmek, oyun oynamak sosyal ihtiyaçlarımızdır.
 • (    ) İsteklerimiz ihtiyaçlarımızdan önce gelir.
 • (    ) En pahalı mal  , en kaliteli maldır. Bu yüzden her zaman pahalı mallar almalıyız.
 • (    ) Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri almalıyız.
 • (    ) Bilinçli tüketici, ihtiyaç duymadığı bir ürünü satın almaz.
 • (    ) Zaman, geriye dönüşü olan bir süreçtir.
 • (    ) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.       
 • (    ) İnsanoğlu yaptığı her buluştan yararlanarak yeni buluşlar yapmıştır.      

 

3. Ekmeğin üretimden tüketime geçtiği aşamalarını sırasıyla yazınız. (10 PUAN)

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

4. Temel ihtiyaçlarımızı üçer örnekle yazınız. (10 PUAN)

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………….

 

………………………………………………………………………………………………………....

 

 

5. AŞAĞIDAKİ SORULARDA DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.

( HER SORU 4 PUAN TOPLAM 60  PUANDIR )

 


 

1. Ezgi  kağıt atıklarını okuldaki kağıt kumbarasına atıyor. Ezgi’nin  bu davranışı hangisinin gerçekleşmesini sağlar?

A) Sel baskınlarının artmasına neden olur.           

B) Hava kirliliğinin artmasına neden olur.

C) Ormanların azalmasına neden olur.                 

D) Ağaç kesimini önler.

 

2.Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesinin giderlerinden değildir?

A) kira                           B) maaş                              

C) beslenme                 D) giyim

 

3.    Alışveriş yaparken aşağıdakilerden han­gilerine dikkat etmeliyiz?

I. ürünün reklâmına              

II. Üretim ve tüketim tarihlerine                  

III. Fiyatı ve kalitesine         

IV isteklerimize                    

V ihtiyaçlarımıza

A) IV-V                           B)I-II-III-IV-V                      

C) I-IV                            D) II-III-V

 

4.    "Bir ürünün ne zamana kadar kullanılabile­ceğini gösteren tarih, ürünün......................"

Cümlesini anlamlı tamamlayan seçenek aşağıdakilerden  hangisidir?

A) son kullanma tarihidir      B) üretim tarihidir    

C) TSE damgasıdır               D) satış tarihidir

 

5. Bir tarım ürünü olan fasulyenin üretim, dağıtım, tüketim  zinciri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bu zincirin dışında kalır?

A)  Tarlaya fasulye tohumu ekilmesi                     

B)  Fasulyeden konserve yapılması

C)  Konservenin satış yerlerine taşınması

D)  Yemeği yapılan fasulyenin artanının atılması

 

6. Hangi seçenekte sosyal bir ihtiyaçlardan biri yer almıştır?

A)Yemek yemek.    

B) Eldiven ve bere almak.  

C) Yiyecek alışverişi yapmak.  

D) Arkadaşları ile sohbet etmek.

 

7.   İhtiyaçlar alınırken
I. En pahalısı alınmalıdır.     

II.Bütçemize uygun olanı alınmalıdır.            

III.Biriktirilmeli, hepsi birlikte alınmalıdır.
 Yukarıdaki ifadelerinden hangisi ya da hangileri   doğrudur?

A)  Yalnız II                 B)  I ve III                   

C)  II ve III                   D)  I, II ve III

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ihtiyaçtan söz edilmektedir?

A)  Sarı ayakkabının mavisini de istiyorum          

B)  Çoraplarım küçüldüğü için yenisini almalıyım.

C)  Senin şapkanı çok beğendim, ben de alacağım

D)  Vitrindeki saati görünce dayanamayıp aldım

 

9. Bir ailenin gelir ve giderlerini gösteren plana bütçe denir.  

Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlamanın yararlarından olamaz?

A) Kazancımıza uygun harcama yapmak               

C) İhtiyaçlarımızı önem sırasına göre karşılamak

B) Kazancımızdan fazla harcama yapmama        

D) Aile gelirlerini artırmak

 

10. Bilinçli bir tüketici aşağıdakilerden hangisini   yapmaz?

    A) Üretim ve son kullanma tarihine bakar.         

    C) TSE damgası olan malı alır.

    B) Ürünün garanti belgesine dikkat eder.          

    D) En pahalı malı alır.

 

11. Kamyonlara yüklenen malların ülkenin dört bir tarafına gönderilmesi hangi aşamadır?

  A) Üretim                               B)Tüketim                

  C) Satış                             D) Dağıtım

 

12. Kuntay elektrikçiye giderek bir ampul almak istemiştir.Ampulün üzerinde TSE etiketi olup olmadığına baktıktan sonra,satıcıdan ampulün yanıp yanmadığını da kontrol etmesini istemiştir.

   Kuntay’ın bu davranışlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

      A) Bilinçli bir tüketici olduğu                            

      C) Alışveriş yapmayı sevdiği

      B) Elektrik işlerinden iyi anladığı                    

      D) Ucuz alışveriş yaptığı

 

13.Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm kutusuna atılmaz

 A) Kağıt                             B) teneke                    

 C)Cam                               D) Yemek artığı

 

14. Yeni aldığımız televizyon bozulduğunda servis bizden hangi belgeyi ister?

 A) Kullanma Kılavuzunu     

 B) Garanti belgesini     

 C) kimlik belgemizi    

 D) Ürünü aldığımız mağazanın tanıtım kartını

 

15. Binaların yapımıyla  ilgili olmayan meslek  hangi seçenektedir?

A) Elektrik                 B) İnşaat     

C) Ziraat                    D) Mimari


 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=