Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  fen ve teknoloji 3 degerlendirme
 
4.SINIF DEĞERLENDİRME 4.SINIF DEĞERLENDİRME SINAVLARI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 2.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME TÜRKÇE 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME -2- SOSYAL BİLGİLER 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.YAZILI

4. Sınıf DeğerLendirme

  fen ve teknoloji değerlendirme 3

Adı Soyadı:……………………..                                                                                               Notu:…….

 

GÜZELORDU İLKÖĞRETİM OKULU 2007-2008 ÖĞRETİM YILI

 FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 2.DÖNEM 3.DEĞERLENDİRME SINAVI

 

Mikroskop – Hareket– Canlı – Toprak– Cansız– Ortak– Uyku– Yaşam– Boşaltım - Üreme

     1. Aşağıdaki cümleleri yukarıdaki sözcüklerle tamamlayınız. (10  puan)

1.      Bitkiler ve çocuklar ………………………… varlıklara örnektir.

2.      ………………..…. varlıklar beslenmez ve büyümezler.

3.      Cansız varlıklar kendiliğinden ………………. etmezler.

4.      Solucanın yaşam alanı …………. altındadır.

5.      Her canlının kendine özgü bir ………… alanı vardır.

6.      Gözle görülemeyecek kadar küçük canlıları …………………. görürüz.

7.      Canlı varlıklar, besinlerin işe yaramayan kısımlarını ……………….. yaparak dışarı atarlar.

8.      Hareket etme canlıların …………… özelliklerindendir.

9.      Bitki tohumu ve yumurta ………….. halindedir.

10. Canlıların çoğalmasına ……………… denir.

 

2. Aşağıdaki cümleleri doğru (D) yanlış(Y) olarak işaretleyiniz. (10  puan)

1.      (….)Kendi iradesiyle hareket eden varlıklar canlı varlıklardır.

2.      (….)Ayçiçeği bitkisi cansız bir varlıktır.

3.      (….)Çıplak gözle göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar vardır.

4.      (….)Kuşlar havada yaşayan canlılardır.

5.      (….)Balıkların yaşam alanı su altıdır.

6.      (….)Küçük canlılar doğurarak çoğalırlar.

7.      (….)Balıkların çoğu yumurta ile ürerler.

8.      (….)Bütün canlıların yaşam alanı toprak üstüdür.

9.      (….)Bitkiler kendileri ve başka canlılar için besin üretirler.

10. (….)Çevremize attığımız atık maddeler çevre kirliliğine neden olur.

 

3. Canlıların 5 ortak özelliğini yazınız. (5 puan)

          ………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………………

          ………………………………………………………………………………..……..

          ………………………………………………………………………………….…..

 

           Aşağıdaki test sorularını cevaplandırınız.(75 puan)


 

1.       Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansızdır?

A)  Deve          B) Papatya  

C) İnsan           D)Su

2.       Uyku halindeki canlı varlıklar uygun koşullar oluştuğunda canlılık gösterir. Aşağıdaki varlıklardan hangisi bu durumu doğrular?

A)  Kömür        B) Yumurta

C) Kalem          D) Hava

3.       Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak ve geliştirmek için bireysel sorumluluğumuz değildir?

A)  Çöpleri çöp kutusuna atmak

B) Yere tüküren insanları uyarmak

C) Yere çöp atanları görmezden gelmek.

D)Su ve elektriği gereksiz kullanmak.

 

4.       Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün çevre ile ilgili yaptıklarına öarnek olarak verilebilir?

A)  Ağacın kesilmemesi için çiftlikteki köşkü taşıması

B) Türk dil kurumunu kurdurması

C) Diğer devletlerin bayraklarına saygı gösterilmesini istemesi.

D) Harf inkılabı yapması.

5.       Aşağıdakilerden hangisi cansız bir varlıktır?

            A) çam                          B) bebek       

            C) kaplumbağa             D) rüzgar

6.        Aşağıdakilerden hangisi canlı bir varlıktır?

            A) mikrop                     B) masa          

            C) toprak                      D) su

7.       Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özellikleri arasında yer almaz?

A)      solunum yapmak

B)      hareket etmek

C)       besin   yapmak   

D)      boşaltım yapmak

8.       Bitkileri diğer canlılardan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Boşaltım yapmaları                                  

B)      Hareket etmeleri

C)      Besinlerini kendilerinin yapmaları

D)      Uyartılara tepki vermeleri              

9.       Aşağıda, canlıların ortak özelliklerinden bazıları verilmiştir. Bunlardan hangileri doğrudur?

   1. Bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur.

   2. Her canlı yaşadığı sürece solunum yapar.

   3. Her canlı, solunumda oksijen alır,

       karbondioksit verir.

   4. Bütün canlılar ya yer değiştirerek, ya da

       ışığa ve neme yönelerek hareket eder.

A)      Yalnız 1 ve 2

B)      Yalnız 1, 2 ve 3        

C)      Hepsi           

D)      Yalnız 1, 2 ve 4        

10.   Aşağıdakilerden hangisi kendi besinini kendisi yapamaz?

            A) buğday                    B) pamuk        

            C) insan                        D) zeytin

11.   Aşağıdaki canlılardan hangisinin solunum şekli diğerlerinden farklıdır?

            A) balık             B) insan           

            C) inek             D) kuş

12.   Üreme canlıların ortak özelliklerinden biridir. Aşağıdaki canlılardan hangisinin üreme şekli diğerlerinden farklıdır?

            A) keçi             B) tavuk                      

C) yılan             D) ördek

13.   Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin solunum organıdır?

            A) kök              B) gövde         

            C) yaprak         D) çiçek

14.   Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların özellikleri arasında yer almaz?

A)      Bağırsaklarımızda sindirime yardımcı   olurlar.

B)      Ölen bitki ve hayvanları çürütürler.

C)      Sütü peynir ve yoğurda dönüştürürler.

D)      Çıplak gözle görülebilirler.

15.   Aşağıdaki varlıklardan hangisi uyku halindeki varlıklar arasında gösterilebilir?

            A) domates                  B) mısır tanesi              

            C) elma                                     D) salatalık

16.   Uyku halindeki bir bitkinin canlılık özelliği gösterebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gereksinimi yoktur?

            A) sıcaklık                    B) toprak         

            C) su                            D) ışık

17.   “  Bir canlının yaşayıp üreyebildiği doğal ortama …… denir.” Tümcesini aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlayabiliriz?

            A) toprak                      B) yaşam alanı             

            C) doğal                       D) hayat

18.   Aşağıdaki hayvanlardan hangisi farklı bir ortamda yaşara?

             A) timsah                    B) balık

             C) aslan                      D) kartal

19.   Çıplak gözle görülemeyen varlıkları aşağıdaki araçlardan hangisi ile  görebiliriz?

            A) büyüteç                   B) mikroskop   

            C) teleskop                  D) gözlük

20.   Aşağıdakilerden hangisi çevrenin  korunmasında alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A)      Fabrika ve bina bacalarına filtre   takılmalıdır.

B)      Kanalizasyonlar doğal ortama      bırakılmalıdır.

C)      Düzensiz kentleşme önlenmelidir.

D)      Geri dönüşümü mümkün olan maddeler       kullanılmalıdır.

21.   Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların canlı varlıklar üzerinde yarattığı etkiler arasında yer almaz?

A)      Yemekleri ve sütü bozar.             

B)      Hamurun mayalanmasını sağlar.

C)      Bitki ve hayvanlara canlılık katar.

D)      Sütü peynir ve yoğurda dönüştürür.

22.    Aşağıdaki varlıklardan hangisi uyku halinde iken uygun koşullar oluştuğunda canlılık özelliği gösterir?

            A) mercimek                B) elma           

             C) portakal                  D) çilek

23.   Aşağıdaki canlılardan hangisinin yaşam alanı diğerlerine göre farklıdır?

            A) kurbağa                   B) timsah         

            C) kunduz                    D) yunus

24.   Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğinin yarattığı olumsuz etkiler arasında değerlendirilemez?

A)      Canlı çeşitliliği azalır.        

B)      İklimde değişme görülür.

C)      Doğal kaynaklarda artış olur.

D)      Erozyonla verimli topraklar azalır.

25. Aşağıdaki canlıların hangisinin solunum şekillerine göre grupladığımızda bu grubun dışında kalır?

            A) insan            B) kuş             

            C) balık            D) köpek

 

 

                                          BAŞARILAR


 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=