Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  MEB Yonetmelikleri
 
                                                 MİLLİ EĞİTİM YÖNETMELİKLERİ

 meb Yönetmelikleri

Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Genel Yönetmelik
Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği
Bakanlıklara Bağlı ve Bakanlıklarla İlgili Kurumlarda Öğrencilerin Yapacakları Staj Çalışmalarını Düzenleme Yönetmeliği
Başöğretmenlik Yönetmeliği
Derneklerin İzinle Kurabileceği Tesisler Hakkında Yönetmelik
Devlet Binaları İşletme Bakım Onarım Yönetmeliği
Devlet Lojmanları Yapım ve İşletme Yönetmeliği
Devlet Memurları Geçici Süreli Görevlendirme Yönetmeliği
Devlet Memurları Yabancı Diller Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik
Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği
Eğitim Kurumları Öğretmen ve Yöneticilerine Yüksek Öğretim Kurumlarınca Yaptırılacak Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliği
Endüstri Pratik Sanat Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gençlik ve Spor Klüpleri Yönetmeliği
Göçmen Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik
Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik
Kamu Kurumu ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik
Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği
Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Açýk İlköğretim Okulu Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Aday Memurların Yetiitirilmelerine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Araçları ve Ortamlarının Eğitim Etkinliklerinde Kullanım Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Hizmetleri Merkezi (Akşam Sanat Okulu) Müdürlükleri Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği
Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama Değerlendirme
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullarda Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik
Öğrenci Yurtları ile Benzeri Kurumların Açılması, İşletilmesi, Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik
Öğretmen Evleri Lokaller ve Eğitim Merkezleri Sosyal Tesisleri Yönetmeliği
Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Okullarda Çıkarılacak Dergi, Gazete ve Yıllıklar Hakkında Yönetmelik
Okulların Merasim Geçiş Yönetmeliği
Resmi veya Özel Öğretim Kurumlarının Hapishane, İçkili Yer ve Umuma Açık Yerlere Olan Uzaklıklarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik
Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Vatandaşlarının Günlük Yaşamlarında Geleneksel Olarak Kullandıkları Farklı Dil ve Lehçelerin Öğrenilmesi Hakkında Yönetmelik
Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İl Milli Eğitim Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 
İlköğretim, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği
İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmeliğe Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=