Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  Birey ve Toplum
 
5.SINIF TEST TÜRKÇE 5.SINIF MATEMATİK 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 5.SINIF 5.SINIF ONLİNE TESTLER TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ -1- TEST SIFATLAR -1- TEST İMLA KURALLARI -1- TEST CÜMLEDE ANLAM -1- TEST PARAGRAF -1- TEST DEYİMLER -1- TEST ADLAR -1- TEST ADLAR -2- TEST DEYİMLER VE ATASÖZLERİ -1- TEST SÖZCÜKTE ANLAM -1- TEST DEYİMLER VE ATASÖZLERİ -2- TEST MATEMATİK DOĞAL SAYILAR -1- TEST TOPLAMA -1- TEST ÇIKARMA İŞLEMİ -1- TEST ÇARPMA İŞLEMİ -1- TEST BÖLME İŞLEMİ -1- TEST KESİR PROBLEMLERİ -1- TEST KESİR PROBLEMLERİ -2- TEST AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ -1- TEST ZAMAN ÖLÇÜLERİ -1- TEST

5. SinifLar

birey ve toplum 1
 

BİREY VE TOPLUM


Bu testte 20 soru vardır. Cevaplama süresi -40- dakikadır.


1. "Bir topluluğu oluşturan Kişilerin her biri bir.....................dir." 
cümlesinde noktalı yere yazılması gereken sözcük hangisidir?
a) başkan
b) toplum
c) birlik
d) birey

2. "Kişiden kişiye değişen özellikler .............dir."cümlesini aşağıdakilerden 
hangisi anlamlı tamamlar?
a) toplumsal özellikler
b) kişisel özellikler
c) kişisel benzerlikler
d) aile özellikleri

3. "Toplumu oluşturan bireyler arasında görülen farklılıklar,......................." 
cümlesini aşağıdakilerden hangisi anlamlı tamamlar?
a) kişisel özelliklerdir
b) toplumsal farklılıklardır
c) bireysel farklılıklardır
d) toplumsal özelliklerdir

4. Yaşadığımız olaylar karşısında yüzümüzde oluşan ifadelerin 
tümüne ne denir?
a)duygu
b) sevinç
c) üzüntü
d) şaşırma

5. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizdendir?
a) duygularımız
b) arkadaşlarımız
c) eşyalarımız
d) göz rengimiz

6. I.tepkilerimiz II. hobilerimiz III. sınıfımız  IV. boyumuz 
Yukarıda verilenlerden hangileri bireysel farklılıklardır?
a) I - II - IV
b) III – IV
c) II-III-IV
d) I-II- IV

7. I. dayanışmayı II. Başarıyı III. Hoşgörüyü IV çatışmayı 
Bireysel farklılıklara saygılı olmak yukarıdakilerden hangilerini sağlamaz?
a) I-II-III
b) II-IV
c) yalnız III
d) I - IV

8. "Bireysel farklılıklar toplumsal.................".cümlesini tamamlayan 
anlamlı sözcük hangisidir? 
a) zenginliktir
b) dayanışmadır
c) birliktir
d) yardımlaşmadır

9. "Her şeyi anlayışla karşılamaya .................denir." cümlesini hangi
 sözcük anlamlı tamamlar?
a) kabullenme
b) Beğenme
c) hoşgörü
d) hoşlanma

10. Her insanda mutlaka farklı ve ayırıcı bir özellik olan bireysel 
farklılık aşağıdakilerden hangisidir?
a) ayak izi
b) saç rengi
c) göz rengi
d) parmak izi

11. Yaşadığımız olaylara karşı verdiğimiz ani tepkilere ne denir?
a) etki
b) düşünce
c) duygusal tepki
d) davranış

12. I.göz rengi II. Giysi rengi III. Boy IV. Kilo V.ten rengi 
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri kişisel özelliklerdendir?
a) I-III-IV-V
b) |-II-III
c) II-III-IV-V
d) Yalnız l

13. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranış değildir?
a) ağlama
b) oyun oynama
c) üzülme
d) gülümseme

14. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biridir?
a) kıskançlık
b) öfke
c) sevgi
d) şüphe

15. "İnsanların duygu, düşünce ve davranışlarını kontrol 
etmesine .................... denir." Cümlesini hangi sözcük anlamlı tamamlar?
a) baskı
b) tembellik
c) şımarıklık
d) otokontrol

16. Aşağıdakilerden hangisi olumlu duygularımızdan biri değildir? 
a) sevgi
b) kıskanma
c) mutluluk
d) beğeni

17. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden biri değildir?
a) boy
b) saç rengi
c) kilo
d) zekâ

18. Aşağıda, bazı olaylar İle duygular eşleştirilmiştir. 
Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?
a) beklemediğiniz bir anda hediye almak - endişe
b) oynarken arkadaşınızın düşüp yaralanması - korku
c) sınıflar arası turnuvada sınıfınızın yenilmesi - üzüntü
d) özlediğiniz birisini görmek - mutluluk

19. "Bize özgü duygu ve.................................... bireysel 
farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?
a) davranışlarımız
b) sözlerimiz
c) eşyalarımız
d) düşüncelerimiz

20. Aşağıdakilerden hangisi duygusal bir davranıştır?
a) yemek yeme
b) hayal kurma
c) uyuma
d) okula gitme

  
 
 
 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=