Eğitimhane Sınıf Öğretmeni | Branş ÖğretmenLeri | Köy Öğretmeni Sitesi | Öğretmen Sohbet |
  gezegenimizdünya
 
5.SINIF TEST TÜRKÇE 5.SINIF MATEMATİK 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER 5.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 5.SINIF 5.SINIF ONLİNE TESTLER TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ -1- TEST SIFATLAR -1- TEST İMLA KURALLARI -1- TEST CÜMLEDE ANLAM -1- TEST PARAGRAF -1- TEST DEYİMLER -1- TEST ADLAR -1- TEST ADLAR -2- TEST DEYİMLER VE ATASÖZLERİ -1- TEST SÖZCÜKTE ANLAM -1- TEST DEYİMLER VE ATASÖZLERİ -2- TEST MATEMATİK DOĞAL SAYILAR -1- TEST TOPLAMA -1- TEST ÇIKARMA İŞLEMİ -1- TEST ÇARPMA İŞLEMİ -1- TEST BÖLME İŞLEMİ -1- TEST KESİR PROBLEMLERİ -1- TEST KESİR PROBLEMLERİ -2- TEST AĞIRLIK ÖLÇÜLERİ -1- TEST ZAMAN ÖLÇÜLERİ -1- TEST

5. SinifLar

gezegenimizdünya1
 
 GEZEGENİMİZ DÜNYA -1-


 

1. “Dünya’mız  bir …………….…… şeklindedir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

   A)  elma                  B)   portakal       

   C)  top                    D) tepsi
 

 

2. Dünya’mızın kutuplar kısmı biraz basık, Ekvator kısmı ise biraz şişkindir. Bu tanıma göre dünyamızın özel bir küresel şekli vardır. Bu şekle verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  geoid                 B)   eksen    

    C)  yörünge             D) uydu
 

 

3. Uzaktan gelen bir geminin önce dumanı, sonra bacası, sonrada geminin tamamı görünür. Bu durum bize neyi gösterir?

    A)  Denizlerin derin olduğunu,

    B)  Geminin uzakta olduğunu,    

    C)  Dünyanın yuvarlak olduğunu,

    D) Geminin hareket ettiğini,

 

4.Dünya’mızın %’ü sularla, % ‘ü karalarla kaplıdır.” Cümlesinde % olarak gösterilen kesirler sırasıyla  aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  3/1 – 3/2                 B)   2/3  – 1/3 

    C)  1/3 – 2/3                 D)   1/3  – 1/3 
 

 

5. Dünya’mız kaç ana katmandan oluşmaktadır?

    A)  3                    B)   4 

    C)                    D) 6
 

 

 

6. Dünya’yı en dıştan kaplayan, onunla birlikte hareket eden ve gazlardan oluşan  katmana ne ad verilir?

    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  

    C)  barisfer                  D) atmosfer


 

 

7. Yeryüzünün; okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları   ile kaplı katmanına  ne ad verilir?

    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  

    C)  barisfer                  D) atmosfer

 

 

8. Dünyamızın taş, toprak ve kayalardan oluşan üzerinde canlıların yaşadığı katmanına ne ad verilir?

    A)  su küre                  B)   yerkabuğu 

    C)  magma                  D) atmosfer

 

 

9. Yerkabuğunun hemen altında bulunan  katmana ne ad verilir?

    A)  taş küre                  B)   magma 

    C)  çekirdek                 D) hidrosfer


 

 

10. Dünya’mızın merkezini oluşturan en iç, en kalın ve en sıcak katmana ne ad verilir?

    A)  su küre                 B)   ateş küre

    C)  ağır küre               D) gaz küre

 

 

11. Dünya’mızın en dışta bulunan katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  su küre                 B)   ateş küre

    C)  ağır küre               D) gaz küre


 

 

12. Gaz küreyi oluşturan gazlardan en çok olanı aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  azot                      B)   oksijen

    C)  hidrojen               D) karbondioksit
 

 

 

13. Yerkabuğunu oluşturan kaya ve taşlara ne ad verilir?

    A)  kayaç                    B) toprak

    C) magma                   D) dağ

 
 

 

14. Ekonomik değeri olan  kayaç ve minerallere ne denir?

    A)  petrol                B)   mağden

    C) mermer              D) toprak
 

 

 

15. Toprak nasıl oluşmuştur?

    A)  Bitki ve hayvanların çürümesi ile

    B)  Kayaçların parçalanması sonucu

    C)  Yanardağların püskürttüğü lavlarla

    D) Yer kabuğunun erimesi ile
 

 

16. Manto hangi katmanlar arasında yer almaktadır?

    A)  atmosfer – su küre                

    B)   yer kabuğu - magma

    C)  ağır küreyer kabuğu

     D) gaz küre – yer kabuğu
 

 

17. Toprağın üst tabakasının rüzgâr ve yağmur gibi nedenlerle yer değiştirmesine ne denir?

    A)  heyelan                 B)   toprak kayması

    C)  çığ                         D) erozyon

 

 

18. Dünya üzerindeki büyük kara parçalarına ne denir?

    A)  kıta                      B)   yer kabuğu

    C)  kara                     D) çekirdek 

 

19. Yerkabuğundaki, kırılma, kayma, çökme ve içten itmelerle meydana gelen sarsıntılar ne denir?

    A)  deprem                   B)   heyelan

    C) erozyon                    D) yanardağ

 

 

20. Dünya’mızın en sıcak katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

    A)  biyosfer                 B)   hidrosfer  

    C)  barisfer                  D) atmosfer

 

 
 
          

 

  

1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)
 
4. SORU
A)
B)
C)
D)  

5. SORU
A)
B)
C)
D)  

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)

 

  
       
 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=